Thơ Trạch Gầm

khởi đi từ đồi Tăng Nhơn Phú…

Rượu, tại nhà Lê Hùng


Tặng Lê Phi Ô, Lê Hùng,Trần văn Sơn

Hồi đó bọn mình uống bao nhiêu rượu
Từ rượu “hèn” đến rượu một tháng lương
Can rượu đế pha chục chai xá xị
Đổ vào thau… cũng đủ ngập gió sương
Hồi đó mình kéo nhau vào trận mạc
Cả tháng ròng tìm giọt rươu… vô phương
Say cùng nỗi buồn bao thằng banh xác
Lúc quay về… tràn giọt rượu cô đơn
Thằng sống vẫn đi, thằng chết nằm đó
Đất đá thành tro… xương thịt ra gì
Bầu nhiệt huyết phủ trùm trời lửa đỏ
Chung rượu nào đỗ xuống khúc biệt ly
Hồi đó cười khề khà đã quá đã
Gục xuống bàn… ngóc dậy đâu có say
Chiếu đất màn trời… không xa không lạ
Mai mốt còn không ly cạn tình đầy
Hồi đó bây giờ có còn đâu nữa
Ly rượu trên bàn đẩy tới đẩy lui
Anh em mình lần tay còn bao đứa
Lưng chừng ly sóng sánh… rượu ngậm ngùi

Trạch GầmAdvertisements

25/04/2013 - Posted by | * bạn bè, * Dấu Giày Chinh Chiến

1 Comment »

  1. Rát döng cam vói các ban, tuy nhien ko the nói duöc gi, chi muön duöc 2 cau thö cüa Ba Huyen Thanh Quan göi dén các ban vua röi thöi.

    Comment by Nguyen thi That | 26/04/2013 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: