Thơ Trạch Gầm

khởi đi từ đồi Tăng Nhơn Phú…

Dấu giày chinh chiến


Mầy nhắc đi một lần thôi cũng được
Ngày Anh Em mình chung sống ở Lai Khê
Nhắc một lần đi… nhắc một lần về
Dấu bom đạn khóa kín trời mơ ước
Mầy nhắc đi trận đánh nào cũng đươc
Suối Tầu Ô, Minh Thạnh hay Đường Long
Đôi tay run đỡ lấy cốc rượu nồng
Tưởng là chết… thế mà… mà vẫn sống
Mầy nhắc đi ngày dầu sôi lửa bỏng
Ba tháng trời… An Lộc… phố thành tro
Anh Em mình vuốt mặt mọi cam go
Mỗi tấc đất được giữ bằng xương máu
Thằng vừa chôn bị hất lên bởi pháo
Thằng bị thương chưa bó… lại bị thương
Mầy nhắc lại đi tình nghĩa nào hơn
Trong màu áo, dưới màu Cờ Tổ Quốc
Tao muốn mầy… nhắc một lần cũng được
Chỉ vì tao muốn nhắc mầy là ai
Nơi tha phương tao sợ mất dấu giày
Mình cùng bước trong tháng ngày chinh chiến

Trạch GầmAdvertisements

31/05/2013 - Posted by | * Dấu Giày Chinh Chiến, * đời lính

1 Comment »

 1. Dấu đạn còn nguyên

  (gửi Trạch Gầm)

  Bữa ghé Đồng Long – trời nắng gắt
  kiếm lỗ châu mai của ngày xưa
  trên hoang tàn cỏ cháy lưa thưa
  dấu binh lửa còn như ngày cũ

  ta gọi tên ngươi – người cố cựu
  của một thời mũi đạn làn tên
  ngươi chưa quên – ngươi vẫn không quên
  chiến trường cũ, trăm quân nằm lại

  An Lộc kia mồ xanh, đất chết
  mấy mươi năm ngươi rót mời ai?
  còn nhắc chi những tháng những ngày
  cỏ mọc che dấu giày chinh chiến

  ngươi mà về Lai Khê, đồi Gió
  chỉ làm buồn thuở vó ngựa xưa
  bầy cao su ngày xưa, rất xưa
  lối quân đi – đi vào tuyệt lộ

  ngươi về chi lòng thêm phẫn nộ
  thương cao su chảy mủ Đồng Long
  thương những thằng nằm chết giữa đồng
  xương cốt rã không mồ không mả

  thôi thì nhắc ngươi thời yên ngựa
  chẳng còn gì chỉ nhớ mà thôi
  cho dù ngươi lạc đất xa trời
  vẫn có đứa chờ hoài chung rượu

  về Bình Long nhớ thời lính thú
  qua Lai Khê nhớ buổi tan hàng
  cái đau mà nghĩa nặng tình mang
  sẽ có lúc bày trên một chiếu


  nguyễn thanh khiết
  01-06-2013

  Comment by Dấu đạn còn nguyên « nguyễn thanh-khiết | 31/05/2013 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: