Thơ Trạch Gầm

khởi đi từ đồi Tăng Nhơn Phú…

Viết cho thằng bạn Nhảy Dù


Hải Cu Bi


Mấy chục năm vẫn y sì như cũ
Vẫn áo saut vẫn quân phục Nhảy Dù
Đầu húi trọc như ngày vừa nhập ngũ
Một thuở đội trời ôm chặt khư khư

Ngày mất nước. Gia tài đôi tay trắng
Chiến trường đau lưu lại sẹo hận thù
Thân bách chiến tìm trận thua. Đỏ mắt
Tuổi mới hăm đã lững thững vào tù

Ôm vận nước tuổi già hơn năm tháng
Đời tha phương mà hồn chẳng tha phương
Lính Nhảy Dù thân dính liền Cố Gắng
Mang lửa đấu tranh xuống phố xuống đường

Giặc cộng còn là còn mầm gian ác
Việt gian còn… còn tàng trữ lưu manh
Với Quê Hương ai là phường bội bạc
Đất Tự Do… sao để chúng hoành hành

Thằng Hải Nhảy Dù… cầm loa xuống phố
Giặc thập thò đầu… Nó chặt thẳng tay
Bảo vệ Cờ Vàng… giữ hồn Sông Núi
Tiếp sức nhân dân phá ách đọa đày

Trạch GầmAdvertisements

27/06/2014 - Posted by | * bạn bè, * Dấu Giày Chinh Chiến

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: