Thơ Trạch Gầm

khởi đi từ đồi Tăng Nhơn Phú…

Thức Tỉnh


Ai dạy con…
Đi làm ăn cướp
Ăn cướp có ngày không đất để chôn
Ai dạy con…
Đi làm thằng bán nước
Bán cả sơn hà, nhục nhã nào hơn

Đảng lừa nhân dân đi làm cách mạng
Dân chúng Miền Nam đội lúa vô bưng
Đảng hể hả cười trên máu xương dân tộc
Chôn Quê Hương xuống vực thẳm đại đồng

Đầy tớ nhân dân
Đảng vẫu mặt ngồi trong cửa cao nhà rộng
Hạnh phúc nhân dân
Đảng phát khố thay quần
Đảng cướp sức dân dữ hơn lũ cướp
Đảng lạy giặc Tàu dâng đất cầu vinh

Con bây giờ…
Cầm chén cơm chan máu
Đổi họ thay tên quên mất cội nguồn
Tuổi trẻ ngày xưa cho là yêu nước
Để bây giờ …
Nhìn nước mất nhà tan
Cầm súng trên tay…
Súng còn thức tỉnh
Con mù câm bám theo lũ bạo tàn
Quay về đi con cùng người yêu nước
Để đảng cướp còn…
Là… mất cả Giang San

Trạch GầmAdvertisements

28/06/2014 Posted by | * Dấu Giày Chinh Chiến, * quê hương | Leave a comment

Viết cho thằng Bợm ngày thôi nôi


Ông chơi trò ve ve bắt
Lúc ông còn bé tí tẻo tèo teo
Giờ đến phiên con ông bày trò chơi tiếp
Bắt được ngón tay nhỏ xíu nhỏ xiu
Con tặng ông nụ cười khúc khích
Mỗi lần ông bắt hụt tay con
Con biết không…
Đời người chỉ là trò chụp bắt
Lớn lên rồi con sẽ thấu rõ hơn

Ngày thôi nôi con
Ông theo tập tục Việt
Bày đồ chơi xem con chọn món gì
Quyển sách vỡ lòng, bút mực, bút chì
Cục xôi thằng bờm, lá cờ Tổ Quốc
Con chỉ cục xôi mấy lần không bắt
Con chọn lá cờ… Tuổi trẻ của ông
Cả nhà vui
Mai nầy với non sông
Con góp mặt như Ông Cha mình góp mặt

Một tuổi con tập đi
Ngả nghiêng lững thững… té nhoài té sấp
Té bò càng… lại đứng dậy lại đi
Ông mỉm cười chừng đó đã lì
Mẹ con bảo lì giống ông như đúc
Lỡ vấp ngã biết đứng lên đúng lúc
Thì cuộc đời sẽ có ý nghĩa hơn
Đã là người ai chẳng có lúc buồn
Mỗi lần con buồn…
Con đọc thơ ông viết cho con ngày một tuổi

Trạch Gầm


28/06/2014 Posted by | * Dấu Giày Chinh Chiến, * gia đình | Leave a comment