Thơ Trạch Gầm

khởi đi từ đồi Tăng Nhơn Phú…

… dưới mắt bằng hữu


Advertisements

3 Comments »

  1. Cám ơn Vọng Ngày Xanh đã post bài nầy lên trang web Phải Lên Tiêng

    Comment by thotrachgam | 31/03/2017 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: